Puunkorjuu
KouMetilla on kahdenkymmenen hakkuukoneen ja metsätraktorin yrittäjäverkosto.
Vuotuinen hakkuumäärä on n. 300 000 kuutiometriä.
Pääosa KouMetin hakkuista tapahtuu Kymenlaakson ja Päijät-Hämeen yksityismetsissä
metsäteollisuuden toimeksiannosta.

 

Metsänhoito
KouMetin kautta onnistuu metsänhoitotyöt kuten taimikonhoidot, istutukset ja maanmuokkaukset.
Pystymme järjestämään myös ammattitaitoiset tekijät kunnostusojituksiin.

Taimilaatikoita odottamassa istutuspäivää

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Erikoishakkuut

KouMet on ollut viimevuosina mukana junaradan riskipuuhakkuissa, valtion sähköverkon
reunavyöhykehakkuissa sekä tiealueiden puustonpoistohakkuissa.
KouMetilla on vuosien kokemus taajamametsien hakkuista.
Otamme työssämme huomioon ympäristön, turvallisuuden ja
virkistyskäytön asettamat vaatimukset.
Kaadamme puut myös hankalista paikoista, kuten
rakennusten läheisyydestä.

Suuria mäntyjä kaadettiin piharakennusten välistä
Puiden kaatoa sähkölinjojen läheisyydestä

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puukauppa
Energiapuun korjuu
KouMetilta voi tilata pellonreunahakkuut, metsätienlevitykset ja muut pienpuuhakkuut.
KouMet välittää metsäenergiaa niin pienille paikallisille, kuin suurillekin energiayhtiöille.
Oma energiaterminaali takaa varman energiatoimituksen.

Puukauppa
KouMet välittää erikoishankkeista, tonttihakkuista yms. syntyvän puun metsäteollisuudelle.
Voimme tarvittaessa laskea vaikeisiin hakkuukohteisiin myös pystykauppatarjouksen.

 

Metsänsuunnittelu
Meillä on käytettävissä nykyaikainen ohjelmisto metsäsuunnitelman laadintaan.

Uudistusalan – ja säästöpuuryhmän kulotukset
Kulotuksien suunnittelu ja toteutus meiltä.

Kuva – Merja Ollikainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyydä tarvittaessa tarjous: info@koumet.fi