Säästöpuuryhmän kulotus

Tästä näet videon kulotuksestamme

KouMet suunnitteli ja toteutti säästöpuuryhmän kulotuksen syyskuussa 2018, yhteistyössä Stora Enson ja Tornatorin kanssa.

Kulotuskuvat – Merja Ollikainen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fingridin Reunavyöhykehakkuu


Fingridin reunavyöhykehakkuu aloitettiin alkuvuodesta 2018 yhteistyössä
Eltel Networks Oy:n kanssa. Hanke jatkuu vuodelle 2019.

 

Tiealueen puiden poisto

Keväällä 2018 poistimme puustoa tiealueilta. Tiealueen MT 378 ja MT 3543
levitys väliltä Savitaipale-Taavetti ja Korventie-Ummeljoki toteutettiin
kokonaisurakointina ELY-Keskukselle. Hankkeessa kaivetaan myöhemmin
ojat kuntoon, jolloin tierungosta saadaan kestävämpi.

 

Mäntsälä
2018 solmittiin metsäpalvelusopimus Mäntsälän kunnan
metsien hoidosta, hakkuusta ja suunnittelusta.

 

Puistometsähakkuut
Jo usean vuoden ajan KouMet Oy on ollut mukana
urakoimassa Kouvolan kaupungin puistometsähakkuita.

 

Sähköradan riskipuuhakkuut
2015 – 2018 olemme suorittaneet radanvarren riskipuuhakkuita Liikennevirastolle
rataväleiltä Kouvola-Kaipiainen ja Kouvola-Mäntyharju.
Aiemmin KouMet on ollut mukana urakoitsijana Lahti – Kouvola radan riskipuuhakkuissa.

 

Kiiramyrsky

Kiiramyrsky Elokuussa 2017 työllisti KouMettia kovasti. Aluksi
pelastuslaitoksen virka-aputehtävissä.


Myöhemmin lähes koko kalusto oli myrskytuhohakkuilla
ja kiinteistöjen myrskytuhojen raivauksissa.

 

Stora Enso

Keväällä 2011 solmittiin tähtiyrittäjäsopimus Stora Enson kanssa
alueena Kouvola. Sopimus laajeni talvella 2017 Iitin, Orimattilan
ja Lahden alueille.

 

VT7 Pienpuuston ja kantojen poisto
Välillä Koskenkylä – Ahvenkoski urakoimme kantojen poiston TYL-Pulterille. (2011)
Välillä Hamina – Vaalimaa urakoimme kantojen poiston YIT:lle. (2016)

 

Vesiosuuskuntien vesilinjaraivaukset kokonaisurakointina
KouMet on ollut mukana seuraavien vesiosuuskuntien vesilinjojen avaushakkuissa: Lintukymin vesiosuuskunta,
Muhniemen vesiosuuskunta, Vimpasaaren vesi ja Väliväylän vesiosuuskunta.

 

Harvestia Oy
KouMet toimi Harvestian urakoitsijana usean vuoden ajan,
kunnes Harvestian Kouvolanalueen liiketoiminta myytiin Metsä Groupille 2017.

 

Kymenlaakson Vesi Oy
KouMet urakoi kannonnoston Kymenlaakson Veden
uuden vesijohtolinjan rakentamisen yhteydessä välillä
Utti – Kymenlaaksontie syksyllä 2017.