Erikoishakkuut


Erikoishakkuut radanvarsille, sähkölinjoille ja tienvarsille

Erikoishakkuut vuosien kokemuksella. Osaamisemme takaa tilaajalle parhaan ja kustannustehokkaimman lopputuloksen. 

Suoritamme puustonpoistot erikoiskohteissa kokonaisurakointina. Laajimmillaan kokonaisurakointiin kuuluu kontaktointi, puukaupan järjestely, suunnittelu ja työnjohto työn toteutusvaiheessa, urakointi sekä raportointi.

Infra- ja rakennushankkeiden puuston poisto hoituu meiltä tehokkaasti aikataulussa. Tarjoamme osaamistamme pieniin sekä suuriin kokonaisuuksiin laajan ja kattavan kapasiteettimme ansiosta. Taajama- ja maisemametsien hoito kuuluu myös palveluihimme. Kalustomme on nykyaikainen ja henkilöstömme koulutettu. 

Tilaaja voi pyytää tarjouksen palveluista haluamassaan laajuudessa. Pitkäaikaisimpia yhteistyökumppaneitamme ovat Väylävirasto, ELY-keskus ja sähköyhtiöt. 

Erikoishakkuut infra- ja rakennushankkeiden puustonpoistoon

Infran laajentuessa ja asutuksen levitessä uusille alueille, tarvitaan usein puustonpoistoa. Järjestämme puut ja kannot pois rakennushankkeiden tieltä nopealla aikataululla ja jämäkällä otteella. Kokonaisurakointi on tilaajalle helpoin ja kustannustehokkain tapa puiden poistoon. 

Asiakkaitamme ovat kunnat ja kaupungit, Ely keskukset, rakennusliikkeet ja vesiosuuskunnat.

Taajama- ja maisemahakkuut

Taajamametsien puuston ikääntyminen ja ränsistyminen lisää riskejä niiden virkistyskäytölle. Siksi taajametsiä tulisi aika-ajoin hoitaa. Taajamametsissä poistetaan viallisia ja huonokuntoisia puita, jotta metsän virkistyskäyttö olisi turvallista ja miellyttävää. Samalla kun taajamametsistä kaadetaan huonokuntoisia puita, se myös harvennetaan kevyesti eri-ikäisrakenteisuus ja monimuotoisuus huomioon ottaen.  

Taajama- ja maisemahakkuissa suurin asiakasryhmämme ovat kunnat ja kaupungit. 

Henri Vauhkonen Koumet erikoishakkuut

Hankepäällikkö

Henri Vauhkonen
044 055 6065

Metsä