Image

KehityshankkeetEsiselvitys turvetuotantoalueen uudelleenkäyttö- mahdollisuuksista

Turpeen energiakäytöstä luopuminen näkyy vahvasti toimialalla myös Kymenlaaksossa, jossa tyypillisiä laajoja turvetuotantoalueita on etenkin Salpausselkien lähellä.

Esiselvityshankkeella on tavoitteena kartoittaa paikallisten turvetuotantoalueiden jatkokäyttöä sekä uusia hyödyntämismahdollisuuksia. Tavoitteena on löytää uutta liiketoimintaa turpeen ympärille, joka mahdollistaisi liiketoiminnan jatkumisen sekä turvetuotannon työntekijöiden uudelleen työllistymisen. Turvealueiden jatkokäyttöä selvitetään mm. uusiutuvan energian tuotannossa, viljelyssä ja elintarviketuotannossa sekä tutkimus- ja monikäytössä. Hankkeessa tutkitaan myös eri jatkokäyttömahdollisuuksien liiketaloudellista kannattavuutta, innovoidaan uusia liiketoimintamalleja ja luodaan yritysyhteistyön verkostoja.

Hankkeen tavoitteena on löytää paikallisille turvealueille ekologisesti, taloudellisesti sekä sosiokulttuurillisesti kestävä uusiokäytön muoto, joka huomioi ilmastovastuullisuuden sekä alueellisen elinkeinotoiminnan ja työllistävyyden.

Hanketta on rahoitettu Euroopan Unionin Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF).

Euroopan unioni perusti Oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (Just Transition Fund, JTF-rahasto) lieventämään ilmastosiirtymän haitallisia vaikutuksia. Tavoitteeseen pyritään tukemalla alueita ja työntekijöitä, joihin siirtymä vaikuttaa eniten, ja edistämällä tasapainoista sosioekonomista siirtymää.


Hankeaika: 1.7.2023 – 30.6.2024

Lisätietoja: Projektipäällikkö Marika Hänninen, 0400 239982 marika.hanninen@koumet.fi

Image
Metsänhoito