Image

Metsänhoito

Tarjouspyynnöt

info@koumet.fi

Metsänhoito on ympäristöteko

Sopivassa tiheydessä kasvatettu puusto pitää latvuksen ja puuston elinvoimaisena, jolloin puu pystyy yhteyttämään paremmin ja sitoo hiiltä tehokkaasti. Tämän vuoksi kaikki työt puunkasvun eteen ovat ympäristötekoja.

Hoitamaton ja liian tiheä metsä menettää elinvoimaisen latvusmassansa ja juuristo ei pääse kehittymään normaalisti. Tämän seurauksena kasvu hidastuu ja metsätuhoriski kasvaa.

Pitkään hoitamattoman metsän elpyminen hoitotöiden jälkeen on hidasta.

Maanmuokkaus ja metsänistutukset

Tuottava metsänkasvatus alkaa metsänuudistamistöistä. Ensin kaivinkoneella muokataan metsäpohjaan otollinen kasvualusta puuntaimelle. Muokatulle metsäpohjalle on helppo ja kannattava istuttaa uudet puuntaimet. Metsänuudistamisessa käytämme kotimaisia puuntaimia ja siemenalkuperiä sekä ammattitaitoisia istuttajia.

Meiltä voit tilata myös laadukkaat taimet ja vuokrata istutusvälineet omatoimiseen istutukseen. 

Taimikonhoidot ja raivaukset

Nuori taimikko kaipaa elintilaa säilyttääkseen kasvukykynsä. Hoitamalla taimikoita et heitä istutustyötä ja uudistamiskustannuksia hukkaan. Paras tapa taimikon hoitoon on ajallaan tehdyt harvennukset raivaussahatyönä. Autamme sinua taimikonhoidossa sekä mahdollisten tukien hakemisessa. 

Onnistunut koneellinen harvennushakkuu vaatii usein raivaussahalla tehtävän ennakkoraivauksen. Ennakkoraivaus parantaa hakkuukoneenkuljettajan näkyvyyttä, jolloin jäljelle jäävän puuston kolhut ovat pienempiä ja hakkuujälki on laadukkaampi.

Nuoren metsän hoito

Taimikon varttuessa n 20 vuoden ikään on aika suunnitella ensiharvennusta. Nykyisin ensiharvennukset suoritetaan pääasiassa hakkuukoneilla, mutta metsurin suorittama ennakkoraivaus on usein välttämätön. Pyydä asiantuntijamme paikalle arvioimaan metsällesi kustannustehokkain tapa nuoren metsän hoitoon. Autamme sinua työn suunnittelussa, työn toteutuksessa ja mahdollisten tukien hakemisessa.

Lannoitus

Metsänlannoituksella saadaan huomattava lisäkasvu puustolle. Kivennäismaiden metsälannoitus on kannattavinta varttuneissa metsissä harvennushakkuun jälkeen.

Lannoitus kannattaa kohdistaa laadukkaaseen metsään, jolloin saatava lisäkasvu kohdistuu arvokkaaseen tukkipuuhun. Lannoituksen vaikutus kestää 6-10 vuotta.

Koneelliset metsänhoitopalvelut

Muokkaustöiden lisäksi meiltä saat muutkin metsääsi liittyvät palvelut kuten kunnostusojitukset, metsäteiden rakentamiset.

Jos metsätiesi on päässyt huonoon kuntoon tai metsäojasi ovat tukossa, kunnostamme ne ammattitaidolla.  


Palvelemme metsänomistajia

Iitissä, Nastolassa ja Elimäellä

Jussi Laakso Koumet metsänhoito

Pohjois-Kouvolassa
Valkealan ja Jaalan alueella

Marika Hänninen Koumet metsänhoito

Itä-Kouvolassa ja Luumäellä

Topi Vainikka Koumet metsänhoito
Metsänhoito