Metsänhoito


Maanmuokkaus ja metsänistutukset

Tuottava metsänkasvatus alkaa metsänuudistamistöistä. Ensin kaivinkoneella muokataan metsäpohjaan otollinen kasvualusta puuntaimelle. Muokatulle metsäpohjalle on helppo ja kannattava istuttaa uudet puuntaimet. Metsänuudistamisessa käytämme kotimaisia puuntaimia ja siemenalkuperiä sekä ammattitaitoisia istuttajia.

Meiltä voit tilata myös laadukkaat taimet ja vuokrata istutusvälineet omatoimiseen istutukseen. 

Taimikonhoidot ja raivaukset

Nuori taimikko kaipaa elintilaa säilyttääkseen kasvukykynsä. Hoitamalla taimikoita et heitä istutustyötä ja uudistamiskustannuksia hukkaan. Paras tapa taimikon hoitoon on ajallaan tehdyt harvennukset raivaussahatyönä. Autamme sinua taimikonhoidossa sekä mahdollisten tukien hakemisessa. 

Onnistunut koneellinen harvennushakkuu vaatii usein raivaussahalla tehtävän ennakkoraivauksen. Ennakkoraivaus parantaa hakkuukoneenkuljettajan näkyvyyttä, jolloin jäljelle jäävän puuston kolhut ovat pienempiä ja hakkuujälki on laadukkaampi.

Nuoren metsän hoito

Taimikon varttuessa n 20 vuoden ikään on aika suunnitella ensiharvennusta. Nykyisin ensiharvennukset suoritetaan pääasiassa hakkuukoneilla, mutta metsurin suorittama ennakkoraivaus on usein välttämätön. Pyydä asiantuntijamme paikalle arvioimaan metsällesi kustannustehokkain tapa nuoren metsän hoitoon. Autamme sinua työn suunnittelussa, työn toteutuksessa ja mahdollisten tukien hakemisessa.

Koneelliset metsänhoitopalvelut

Muokkaustöiden lisäksi meiltä saat muutkin metsääsi liittyvät palvelut kuten kunnostusojitukset, metsäteiden rakentamiset.

Jos metsätiesi on päässyt huonoon kuntoon tai metsäojasi ovat tukossa, kunnostamme ne ammattitaidolla.  


Palvelemme metsänomistajia

Iitissä ja Nastolassa

Jussi Laakso Koumet

Pohjois-Kouvolassa
Valkealan ja Jaalan alueella

Henri Vauhkonen

Itä-Kouvolassa ja Luumäellä

Topi Vainikka
Metsä