Säästöpuuryhmän kulotus, Stora Enso Metsä / Tornator Oy

Palavaa metsää metsän kulottamisessa