Säästöpuuryhmän kulotus, Stora Enso Metsä / Tornator Oy